Wat is de jaarruimte ook alweer?

  • door
bereken jaarruimte

Heel simpel gesteld is de jaarruimte het maximale bedrag dat je tijdens één jaar op je pensioenrekening mag storten. Het bedrag dat je ook daadwerkelijk stort, kan je aftrekken van je belastbaar inkomen voor dat jaar. Maar hoe bereken jaarruimte?

Hoe bereken je jouw jaarruimte?

Je jaarruimte wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) -/- FOR

Wat betekenen al deze woorden en afkortingen? We leggen het hieronder uit!

bereken jaarruimte

Premiegrondslag

De premiegrondslag bekom je door je AOW-franchise van je inkomen af te trekken. Met inkomen wordt bedoeld belastbare uitkeringen, lonen of winst uit een onderneming. De AOW-franchise is het deel van het loon waarop geen pensioen kan opgebouwd worden omdat je op dit deel van je loon al AOW zal ontvangen. AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Heb je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en was je verzekerd in Nederland, dan heb je recht op een basis pensioen. Bovenop dit basispensioen ontvang je dus mogelijk nog een extra pensioen, gebaseerd op de bijdragen die je hiervoor doet.

Factor A

De factor A is simpelweg het pensioen dat u in één jaar tijd opbouwt bij uw werkgever. U kan dit bedrag raadplegen in het uniform pension overzicht. Indien u zelfstandige bent, is uw Factor A vanzelfsprekend nul.

FOR

FOR staat voor Fiscale Oudedags Reserve. Als u ondernemer bent, kunt u ervoor kiezen om een bepaald bedrag van uw winst extra opzij te zetten voor uw pensioen. U betaalt hierop dan geen winstbelasting. Wanneer u later met pensioen gaat, kan u dit bedrag opnemen. Houd er wel rekening mee dat u op dat moment alsnog inkomstenbelasting betaalt. Het maximale bedrag dat u als ondernemer opzij kunt zetten via deze regeling is 9.44 procent. Bent u werknemer, dan is de FOR waarde nul.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *